Sök

Gemensam skadegrupp för Hallandsås

1997-10-20 00:00 CET
Pressmeddelande

Banverket och Skanska har bildat en gemensam skadegrupp som skall reglera miljöskador för drab-bade boende och näringsidkare i anslutning till Hallandsås-projektet.

PRESSINFORMATION 1997-10-20                             75/97

GEMENSAM SKADEGRUPP FÖR HALLANDSÅS

Banverket och Skanska har bildat en gemensam skadegrupp som skall reglera miljöskador för drab-bade boende och näringsidkare i anslutning till Hallandsås-projektet.

I gruppen, som leds av Banverkets projektchef Miguel Guirao, ingår, vid sidan av representanter för banverket och Skanska, också jurist Lars Sjöberg, Kammarkollegiet, samt agronom Hans Nilsson, Båstad, och lantmätare Ingemar Söllscher, Lund.

Alla krav ska hanteras skyndsamt - och när det bedöms rimligt skall förskott utbetalas.

Den slutliga fördelningen av skadeståndsansvar mellan Banverket och Skanska får lösas senare.

 

Båstad den 20 oktober 1997

SKANSKA AB

BANVERKET


För ytterligare information kontakta:
Lisa Lindh, Projekt Hallandsås presstjänst, tel 0431-727 91