Sök

Skanska bygger kraftverk i Gudbrandsdalen, Norge, för cirka 445 miljoner kronor

2014-09-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med Eidsiva Vannkraft AS om att bygga Rosten kraftverk i Sel kommun, Gudbrandsdalen, Norge. Kontraktet är värt totalt NOK 409 M, cirka 445 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för tredje kvartalet 2014.

Projektet omfattar byggande av en 15 000 kubikmeter stor betongdamm, 5 kilometer tunnlar med tvärsnitt mellan 20 och 50 kvadratmeter samt byggande av kraftverket.

Rosten kraftverk kommer att producera förnybar energi och den årliga produktionen kommer att vara cirka 192 GWh.

Byggarbetena inleds i oktober 2014 och projektet kommer att vara slutfört i januari 2017. Kraftverket kommer att vara i drift från och med december 2017.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 500 medarbetare. Skanska Norge hade 2013 intäkter på 14,3 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.