Sök

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nya lokaler för Södertörns Tingsrätt. Bygguppdraget värt ca 300 miljoner kronor

2005-02-17 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska kommer att ansvara för en helhetslösning som inkluderar projektering, byggande, drift och underhåll av det nya tingshuset för Södertörns Tingsrätt i Flemingsberg söder om Stockholm. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Domstolsverket. Bygguppdraget är värt ca 300 miljoner kronor.

   Pressrelease

 

2005-02-17

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nya lokaler för Södertörns Tingsrätt. Bygguppdraget värt ca 300 miljoner kronor

Skanska kommer att ansvara för en helhetslösning som inkluderar projektering, byggande, drift och underhåll av det nya tingshuset för Södertörns Tingsrätt i Flemingsberg söder om Stockholm. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Domstolsverket. Bygguppdraget är värt ca 300 miljoner kronor. 

- Tingshuset i Flemingsberg kommer att bli Sveriges tredje största domstolsbyggnad, säger Mats Engvall, projektledare, Skanska Sverige. Byggnaden är på 13.300 kvadratmeter och ska rymma dels en kanslidel, dels en publik del med 19 rättssalar varav en säkerhetssal för känsliga rättegångar. 

Byggnadsarbetet påbörjas i februari 2005 och inflyttning i de nya lokalerna beräknas ske årsskiftet 2006/2007.

Det nya tingshuset kommer att byggas i anslutning till polishuset och häktet i Flemingsberg. Detta är ytterligare ett steg i utvecklingen av Flemingsberg som regional kärna i södra Stockholmsområdet.

Skanska har tidigare i ett liknande upplägg utvecklat, byggt och svarat för uthyrning av lokaler åt polis-, åklagar- och kriminalvårdsmyndigheterna i Uppsala och Växjö.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nyström, regionchef, Skanska Sverige,
tel 08-504 363 09
Mats Engvall, projektledare Skanska Sverige,
tel 08-504 355 68
Anna Wenner, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 99