Sök

Klövern och Skanska byter fastigheter

1995-12-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Klövern befinner sig i slutdiskussioner om en bytesaffär där Skanska köper Klöverns 50%-iga andel i en större kontorsfastighet i Kista (kv Skalholt, där Skanska idag äger 50%), tre fastigheter i Växjö och en i Malmö.

PRESSINFORMATION 1995-12-13                             55/95

KLÖVERN OCH SKANSKA BYTER FASTIGHETER

Skanska och Klövern befinner sig i slutdiskussioner om en bytesaffär där Skanska köper Klöverns 50%-iga andel i en större kontorsfastighet i Kista (kv Skalholt, där Skanska idag äger 50%), tre fastigheter i Växjö och en i Malmö.

Klövern förvärvar Skanskas fastighetsbestånd i Kristianstad och Hässleholm, ett butikscentrum i Helsingborg, två kontorsfastigheter i Kungsängen samt en bostadsfastighet i Nacka.

Fastigheterna har värderats till ca 400 milj kr av vardera parten. Reavinsten beräknas till 70 milj kr för Klövern och 40 milj kr för Skanska. I övrigt har affären liten påverkan på resultat- och kassaflöden på kort sikt. Bägge parter betonar att man åstadkommer en strukturell förbättring av respektive bestånd.

  • Skanska:

    För Skanska ökar kontorsinnehavet i Kista, där man redan idag är en stor aktör. I Växjö har Skanska sedan tidigare stora intressen på såväl fastighets- som byggsidan.

  • Klövern:

    Klövern tillförs bra fastigheter i sina prioriterade regioner samtidigt som man lämnar en delägd fastighet och Växjö. De strukturella fördelarna med affären bedöms som väsentliga.

Stockholm 1995-12-13

Skanska AB Klövern AB

Frågor besvaras av:
Mats Mared, vVD och ansvarig för Skanskas fastigheter, telefon 08-753 88 00 och Lars Sköld, VD i Klövern, 08-615 58 00.

Ytterligare information om Klövern kommer att lämnas i en senare kommuniké.