Sök

Skanska bygger nytt kontor åt AT&T i USA

1997-08-26 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag, Sordoni Skanska, har erhållit uppdraget att stå för uppförandet av telekommunikationsföretaget AT&T’s nya kontorskomplex i Middletown, New Jersey. Det sammanlagda byggvärdet uppgår till ca 2,2 miljarder kronor.

PRESSINFORMATION 1997-08-26                             61/97

SKANSKA BYGGER NYTT KONTOR ÅT AT&T I USA

Skanskas amerikanska dotterbolag, Sordoni Skanska, har erhållit uppdraget att stå för uppförandet av telekommunikationsföretaget AT&T’s nya kontorskomplex i Middletown, New Jersey. Det sammanlagda byggvärdet uppgår till ca 2,2 miljarder kronor.

Projektet omfattar nybyggnation av kontors- och laboratoriebyggnader samt parkeringsplatser. Därutöver kommer renoveringsarbeten att utföras i närliggande byggnader som rymmer utvecklingslaboratorier för elektronik.

Arbetena har påbörjats och beräknas färdiga under senare delen av 1999.

Sordoni Skanska skräddarsyr lösningar inom projekt- och byggledning för kunder inom bl a handel, läkemedel, vård och utbildning.

 

Danderyd den 26 augusti 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se