Sök

Skanska - halvårsrapport 1999

1999-08-30 00:00 CET
Pressmeddelande

"Utvecklingen under första halvåret var mycket positiv, både i vår byggverksamhet och i projektutvecklingen. Den ökade fokuseringen och genomförda strukturförändringar ger därmed fortsatt bra resultat", säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till halvårsrapporten.

PRESSINFORMATION 1999-08-30                           75/99

SKANSKA - HALVÅRSRAPPORT 1999

STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING

 • Orderingången ökade med 18 procent till 47 184 Mkr (39 882)
 • Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 37 244 Mkr (26 339)
 • Rörelseresultat ökade till 4 872 Mkr (2 386)
 • Resultat efter finansnetto ökade till 4 934 Mkr (3 011)
 • Bruttoresultat i rörelsen mer än fördubblades till 901 Mkr (434)
 • Nettoinvesteringar i projektutveckling ökade till 1 568 Mkr (-366)
 • Försäljning av aktier i Scancem slutförd med en vinst om 3 280 Mkr

  "Utvecklingen under första halvåret var mycket positiv, både i vår bygg- verksamhet och i projektutvecklingen. Den ökade fokuseringen och genomförda strukturförändringar ger därmed fortsatt bra resultat", säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till halvårsrapporten.

  "Inom byggverksamheten hade vi en stark omsättningstillväxt och som helhet ökade både resultatet och rörelsemarginalen markant. Utvecklingen i USA, Sverige och Finland är här speciellt glädjande. Med förvärven av SADE i Argentina samt de två amerikanska byggföretagen Gottlieb Group och Etkin stärkte vi dessutom vår internationella marknadsbas ytterligare".

  "Efterfrågan på kommersiella lokaler, kontor och bostäder var alltjämt mycket stark och förutsättningarna för utveckling av nya projekt var därför mycket goda i de marknader där vi koncentrerar oss. Under första halvåret påbörjade vi ytterligare ett par större projekt och med en beräknad direktavkastning på 11 procent räknar vi fortsatt med god lönsamhet i de pågående projekten".

  "Utsikterna på våra huvudmarknader är gynnsamma och vi räknar med en positiv resultatutveckling i rörelsen även under andra halvåret, väl i linje med utvecklingen under de första sex månaderna".

   

  Stockholm den 30 augusti 1999

  Skanska AB
  Koncernstab Kommunikation

   


  För ytterligare information, kontakta:
  Staffan Schéle, Investor Relations          Tel 08-753 82 72
  Erik von Hofsten, Investor Relations      Tel 08-753 86 82

   

  Bifogad: Skanskas halvårsrapport för första halvåret 1999