Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2011-05-31 12:30 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj 2011 har på aktieägares begäran 6 480 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 859 179.

 

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 995 123 aktier av serie A, 399 907 949 aktier av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851