Sök

Skanskas inlösen 1997 - skattemässiga anskaffningsvärden

1998-02-19 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska genomförde under 1997 inlösen av aktier, där aktieägaren för varje aktie i Skanska erhöll en inlösenrätt. Inlösenrätten kunde antingen utnyttjas vid inlösen eller säljas.

PRESSINFORMATION 1998-02-19                             10/98

SKANSKAS INLÖSEN 1997 - SKATTEMÄSSIGA ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Skanska genomförde under 1997 inlösen av aktier, där aktieägaren för varje aktie i Skanska erhöll en inlösenrätt. Inlösenrätten kunde antingen utnyttjas vid inlösen eller säljas.

Vid beräkning av realisationsvinsten på inlösta aktier och försålda inlösenrätter rekommenderar Riksskatteverket att två procent av de inlösta aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde skall anses tillhöra inlösenrätten. Vid ett genomsnittligt anskaffningsvärde för de inlösta aktierna på exempelvis 100 kronor utgör följaktligen aktiens anskaffningsvärde 98 kronor och inlösenrättens anskaffningsvärde 2 kronor.

Ytterligare information om den skattemässiga hanteringen av de inlösta aktierna och försålda inlösenrätterna har lämnats i brev till samtliga aktieägare i Skanska.

 

Danderyd den 19 februari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Staffan Schéle, tel 08-753 82 72