Sök

Skanska utvecklar projekt för Intentia

1998-08-06 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Intentia International inleder samarbete i en långsiktig allians. Avsikten är Skanska ska lösa det expansiva, internationella IT-företagets framtida lokalbehov i Europa.

KONCERNINFORMATION 1998-08-06                        59/98

SKANSKA UTVECKLAR PROJEKT FÖR INTENTIA

Skanska och Intentia International inleder samarbete i en långsiktig allians. Avsikten är Skanska ska lösa det expansiva, internationella IT-företagets framtida lokalbehov i Europa.

Som en första tillämpning av detta samarbetsavtal kommer Intentia att etablera sitt nya Stockholmskontor i Skanskas nuvarande huvudkontor i Danderyd. Intentia flyttar in i den 25.000 kvm stora fastigheten som man hyr från januari 2000.

Skanska planerar att bygga ett nytt Stockholmskontor, f n övervägs flera alternativa lägen i norra Stockholm.

- Avtalet är ett led i Skanskas strategi att utveckla nära och långsiktiga kundallianser och satsa på projektutveckling. Genom ett nära samarbete åstadkommer vi mervärde för båda parter, säger Fredrik Wirdenius, VD för Skanska Fastigheter Stockholm.

 

Danderyd 1998-08-06

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:Fredrik Wirdenius, VD för Skanska Fastigheter Stockholm, tel. 08-753 80 62,
Cecilia Schön, informationsdirektör Skanska, tel. 08-753 88 00,
Hans Nedenius, chefsjurist Intentia, tel. 08-755 94 29