Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2013-04-11 19:00 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2012 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 6,00 kronor per aktie i utdelning. Avstämningsdag för utdelningen är den 16 april 2013.

Årsstämman omvalde Stuart E. Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg, och Matti Sundberg till styrelseledamöter. Pär Östberg valdes till ny styrelseledamot.

Pär Östberg är Vice VD i AB Industrivärden och med en bakgrund inom Volvokoncernen, bland annat som Vice VD och medlem i Volvokoncernens koncernledning 2005-2012.

Till styrelsens ordförande omvaldes Stuart E. Graham.

Årsstämman omvalde KPMG som revisor, med huvudansvarig revisor George Pettersson.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP (2011-2013).

Årsstämman beslutade att högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier kan, före årsstämman 2014, överlåtas i syfte att täcka vissa kostnader, som kan uppkomma till följd av de långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av den extra bolagsstämman den 29 november 2007 (SEOP 2008-2010) och årsstämman den 13 april 2010 (SEOP 2011-2013).

Vid årsstämman antogs även styrelsens förslag till det långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP (2014-2016), för koncernens samtliga permanent anställda för perioden 2014-2016. Stämman bemyndigade styrelsen att återköpa högst 2 000 000 egna B-aktier fram till nästa årsstämma för leverans av aktier till deltagarna i det nya programmet. Vidare beslöt stämman att godkänna överlåtelse av högst 11 210 000 Skanska B-aktier till deltagarna i programmet. Varje årsprogram skall omfatta högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851