Sök

Inga uppsägningar på Hallandsåsen i dagsläget

1997-11-28 00:00 CET
Pressmeddelande

Några uppsägningar av anställda vid Hallandsås-projektet kommer inte genomföras förrän 1 februari 1998. Det enades Skanska och SEKO, facket för Service och Kommunikation, om när förhandlingarna om arbetssituationen igår slutfördes.

PRESSINFORMATION 1997-11-28                             85/97

INGA UPPSÄGNINGAR PÅ HALLANDSÅSEN I DAGSLÄGET

Några uppsägningar av anställda vid Hallandsås-projektet kommer inte genomföras förrän 1 februari 1998. Det enades Skanska och SEKO, facket för Service och Kommunikation, om när förhandlingarna om arbetssituationen igår slutfördes.

Skanska hoppas under tiden att förhandlingarna med Banverket skall klargöra hur arbetssituationen kommer att se ut framöver vid projektet och därmed vilka behov av arbetskraft som kommer att finnas.

Arbetet med att omplacera personalstyrkan vid Hallandsåsprojektet fortsätter och arbetsmöjligheter inom hela Skanska-koncernen undersöks. Utav 165 anställda har i dagsläget 30 personer fått nya arbeten inom koncernen. Vid sidan av omplaceringarna arbetar Skanska tillsammans med Arbetsförmedlingen med att ta fram olika utbildningspaket.

 

Danderyd 1997-11-28

SKANSKA AB
Koncernstab information