Sök

Skanska bygger ”grönt” datacenter för amerikanska miljömyndigheten EPA för 180 miljoner kronor

2000-04-10 11:10 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Beers har fått uppdraget att designa och bygga den amerikanska miljömyndigheten EPA:s nationella datacenter i Raleigh, Nordkarolina, USA. Ordern är värd 21 miljoner dollar, ca 180 miljoner kronor.
Byggnaden ska utformas för att minimera den negativa miljöpåverkan såväl i bygg-, nyttjande- som drift- och underhållsfasen.

PRESS RELEASE

2000-04-10   Skanska bygger "grönt" datacenter för amerikanska miljömyndigheten EPA för 180 miljoner kronor Skanskas amerikanska dotterbolag Beers har fått uppdraget att designa och bygga den amerikanska miljömyndigheten EPA:s nationella datacenter i Raleigh, Nordkarolina, USA. Ordern är värd 21 miljoner dollar, ca 180 miljoner kronor. Byggnaden ska utformas för att minimera den negativa miljöpåverkan såväl i bygg-, nyttjande- som drift- och underhållsfasen. Genom att designa centret för en uthållig utveckling möjliggörs att byggnaden kan erhålla LEED-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design). Den 10.000 kvm stora EPA National Computer Center ska inrymma myndighetens centrala dataenheter. Byggnaden ska tas i bruk hösten 2001. I Raleigh – bygger Beers för närvarande även ett nytt naturhistoriskt museum, Museum of Natural Sciences. Beers ingår i Skanska USA som 1999 omsatte 35 miljarder kronor och vid senaste årskiftet hade en orderstock på 67 miljarder kronor. ___________________________________________________   För ytterligare information, kontakta: Marlene Nieman, informationschef, Beers Construction Company, tel +1 404- 659-1970 eller e-post Contact.