Sök

Skanska renoverar byggnad i New York City, USA, för cirka 1,2 miljarder kronor

2014-04-10 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att renovera en fastighet i New York City, USA. Kontraktet är värt USD 189 M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Arbetena inleds i januari 2015 och beräknas vara klara till största delen under våren 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.