Sök

Inbjudan till press- och telefonkonferens i samband med Skanskas bokslutskommuniké den 16 februari

2006-02-08 13:53 CET
Pressmeddelande

Skanskas delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommunikén för 2005 presenteras torsdagen den 16 februari 2006.
Med anledning av detta vill vi inbjuda till en press- och telefonkonferens torsdagen den 16 februari kl. 10.00.

Pressrelease


2006-02-08

 

Inbjudan till press- och telefonkonferens i samband med Skanskas bokslutskommuniké den 16 februari

Skanskas delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommunikén för 2005 presenteras torsdagen den 16 februari 2006.

Med anledning av detta vill vi inbjuda till en press- och telefonkonferens torsdagen den 16 februari kl. 10.00. Efter presskonferensen serveras lättare förtäring.

Den kombinerade press- och telefonkonferensen för media och analytiker äger rum på Berns, Berzelii Park i Stockholm. Stuart Graham, VD och koncernchef samt Hans Biörck, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Svar om deltagande önskas senast onsdagen den 15 februari kl. 12.00 till Marianne Bergström, Contact.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att deltaga i telefonkonferensen vänligen ring 08-505 20 110 senast 5 minuter innan konferensen börjar. Under fem arbetsdagar efter konferensen går det bra att lyssna till en inspelning på telefonnummer 08-505 20 333, kod 693335.

Efter presskonferensen kommer det att finnas möjligheter till enskilda möten med Stuart Graham och Hans Biörck. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 14 februari till Agneta Wendelstam, Contact.

Frågor angående telefonkonferensen besvaras av Marianne Bergström, tel 08-753 88 75 eller via mail till Contact.
__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 00