Sök

Skanska säljer mark i Cambridge, UK, för cirka 84 miljoner kronor

2014-04-01 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer mark för bostadsutveckling i Cambridge, UK, för GBP 7,8 M, cirka 84 miljoner kronor. Transaktionen bokförs i första kvartalet 2014.

Marken har ett attraktivt läge i centrala Cambridge och säljs med bygglov för 137 lägenheter.

Skanska UK med cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2013 uppgick till cirka 12 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.