Sök

Skanska prisar miljövinnande insatser

2001-04-25 13:49 CET
Pressmeddelande

För första gången utdelas i år Skanskas interna miljöpris - Skanska Award for Outstanding Environmental Contribution. Utmärkelsen är ett led i Skanskas ambition att stimulera initiativ och nytänkande i miljöarbetet. De fyra vinnande projekten bidrar till en bättre miljö och till en långsiktigt hållbar utveckling. Vinnarna är:
- Silver Bell i Colorado, USA
- CityCronan, Stockholm
- Ecometer, Finland
- Miljöwebben – Skanska Sveriges värderingssystem för bedömning av leverantörers miljöprestanda

Press Release  

2001-04-25   Skanska prisar miljövinnande insatser

 

För första gången utdelas i år Skanskas interna miljöpris - Skanska Award for Outstanding Environmental Contribution. Utmärkelsen är ett led i Skanskas ambition att stimulera initiativ och nytänkande i miljöarbetet. De fyra vinnande projekten bidrar till en bättre miljö och till en långsiktigt hållbar utveckling. Vinnarna är:
    Silver Bell i Colorado, USA – Skanska Nielsons, med specialkompetens inom marksanering, återställer förorenad natur vid nedlagd gruva i Klippiga bergen. Förorenad mark efter gruvdrift är ett stort universellt miljöproblem där Skanska Nielsons kompetens kan få ökad tillämpning.
    CityCronan, Stockholm – Skanska Projektutveckling och Skanska Hus i Sverige adderar miljövärde till ett stort ombyggnadsprojekt i centrala Stockholm. På den 82 punkter långa listan över planerade miljöåtgärder återfinns bland annat en betydande reducering av byggnadens energibehov.
    Ecometer, Finland – Ecometern är ett instrument som har utvecklats av Skanskas finska dotterbolag och används för att beräkna ett projekts totala framtida miljöbelastning. Ecometern premieras för att det är ett handfast verktyg som möjliggör att miljömässigt sunda beslut tas tillsammans med kunderna redan i planeringsstadiet.
    Miljöwebben – Skanska Sveriges värderingssystem för bedömning av leverantörers miljöprestanda används för att underlätta miljömässigt riktiga inköp. Leverantörer av allt från konsulttjänster till byggmaterial och bränsle klassificeras efter sin dokumenterade miljöprestanda. Idag finns över 300 leverantörer på listan som fortlöpande uppdateras.
- Jag är mycket glad och imponerad över den kompetens och initiativförmåga som finns i koncernen. Vi har fått in 33 nomineringar från hela världen och har valt att dela priset mellan fyra bidrag som starkt bidrar till en ökad miljökompetens och en långsiktigt hållbar utveckling, säger Axel Wenblad som är Skanskas miljöchef och ledamot i juryn. Skanskas miljöpris har instiftats för att uppmärksamma och uppmuntra miljöinitiativ inom koncernen. Personerna bakom de vinnande projekten kommer att belönas med studieresor. Grundkraven för att få delta är mätbara resultat; t.ex. i minskad miljöbelastning eller ökad försäljning, besparing eller miljöhänsyn. Ett krav är också att insatserna bidrar till att Skanskas kunder tillförs ett mervärde. _____________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Axel Wenblad, miljöchef, Skanska AB, tel 070-585 35 50