Sök

Skanska bygger motorväg i Finland för cirka 400 miljoner kronor

2014-02-07 14:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med det finska Trafikverket om att omvandla huvudväg 8 mellan Raisio och Nousiainen i Finland till motorväg. Kontraktet är värt cirka EUR 45 M, cirka 400 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Finland för första kvartalet 2014.

Projektet omfattar omkring nio kilometer motorväg och innebär byggande av fyra kilometer ny motorväg och fem kilometer med en ny fil bredvid den nuvarande vägen. Dessutom kommer 16 broar att byggas längs vägsträckan.

Byggarbetet startar i februari 2014 och kontraktet löper till slutet av oktober 2016.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2012 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 8,4 miljarder kronor. Bolaget har cirka 2 460 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.