Sök

Skanska bygger vattenreningsanläggning i Atlanta för USD 47 miljoner, 340 miljoner kronor

2005-08-16 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga ett nytt kombinerat avlopps- och dagvattenreningsverk i Atlanta, Georgia. Kontraktssumman uppgår till USD 47 miljoner, 340 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är staden Atlanta.

   Pressrelease

2005-08-16


Skanska bygger vattenreningsanläggning i Atlanta för USD 47 miljoner, 340 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga ett nytt kombinerat avlopps- och dagvattenreningsverk i Atlanta, Georgia. Kontraktssumman uppgår till USD 47 miljoner, 340 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är staden Atlanta.

Uppdraget avser West Area Combined Sewer Overflow Treatment Plant som byggs för att förbättra reningen av avlopp och dagvatten i västra Atlanta.

Skanska ska utföra såväl stora anläggningsarbeten, t ex bassänger och markarbeten, som byggande av hus för anläggningens styr- och driftcentraler. Projektet inkluderar även omfattande installationsarbeten av processutrustning, rörledningar, el- och reglersystem.

Arbetet påbörjas i september och ska färdigställas i slutet av 2007.

Anläggningen som får en kapacitet på 322.000 kbm dagligen ska sammanlänkas med West Area Tunnel, en planerad reservoar för att ta hand om dagvatten vid höga flöden.

Bygget av reningsverket genomförs av Skanska USA Civil-enheten Atlantic Skanska som under senaste året fått tre reningsverksuppdrag i Atlanta-området med ett sammanlagt värde av USD 103 miljoner.

Atlantic Skanska är baserat i Atlanta Georgia och har verksamhet inom anläggningsbyggande i sydöstra USA.

Skanska USA Civil är inriktat på byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar och anläggningar för energi, kollektivtrafik, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.400 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året ca 12 miljarder kronor.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Anna Wenner, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 99