Sök

Skanska investerar i ny vindkraftpark i Jämtland

2012-08-20 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft investerar tillsammans i en vindkraftanläggning med en totalkostnad om cirka 1,2 miljarder kronor. Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera. Byggkontraktet för Skanska är värt cirka 200 miljoner kronor, vilket bokas i tredje kvartalet.

Den nya vindkraftparken, Mullbergs Vindpark, ligger vid Rätan i Bergs Kommun, Jämtland och har utvecklats av Eolus Vind AB,  som är en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer med lång erfarenhet av att ta fram lämpliga platser för att etablera vindkraft. Vindkraftparken är belägen på två från varandra åtskilda höjdryggar i terrängen med markhöjd om 520-600 möh. Tillståndet medger 31 vindkraftverk på en sammanlagd effekt av 80 MW och en totalhöjd på 180 meter och en årsproduktion om mer än 200 GWh, vilket kommer att kunna försörja cirka 45 000 hushåll med el.

Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör tillsammans med kraftbolaget Jämtkraft, som bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel. Upphandling av turbinleverantör har påbörjats.

- I och med färdigställandet av Mullbergs Vindpark så kommer Skanska på ett miljövänligt sätt att producera mer elenergi än vad vi gör av med på alla våra byggarbetsplatser och i alla våra fastigheter i Sverige. Vi kommer på sikt kunna erbjuda grön, egenproducerad el till våra egenutvecklade bostads-, industri- och kontorsfastigheter. Det är ett fantastiskt framsteg för vårt miljöarbete!, säger Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör på Skanska Infrastructure Development.

Jemtska, ett bolag samägt av Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under 2013. Erforderliga tillstånd har erhållits.