Sök

Daniel Johannesson lämnar Skanskas ledning

2003-04-04 08:23 CET
Pressmeddelande

Daniel Johannesson, som i februari fyllde 60, har i och med mars månads utgång lämnat Skanskas koncernledning för att gå i pension enligt en överenskommelse som ingicks i samband med Daniel Johannessons tillträde 2001.
För närvarande planeras inte någon ersättare att tillsättas inom Skanskas koncernledning, Senior Executive Team.

Press Release

 


2003-04-04

 

Daniel Johannesson lämnar Skanskas ledning


Daniel Johannesson, som i februari fyllde 60, har i och med mars månads utgång lämnat Skanskas koncernledning för att gå i pension enligt en överenskommelse som ingicks i samband med Daniel Johannessons tillträde 2001.

För närvarande planeras inte någon ersättare att tillsättas inom Skanskas koncernledning, Senior Executive Team.

Skanskas koncernledning består härefter av Stuart Graham, VD och koncernchef, Hans Biörck, vice VD och finansdirektör samt vice VD:arna Thomas Alm, Johan Bergman, Keith Clarke och Johan Karlström.

Daniel Johannesson har haft ansvaret för bl a Skanska Services och Skanskas IT-frågor samt för avvecklingen av Skanska Telecom Networks. Stuart Graham har övertagit ansvaret för Skanska Services och Johan Bergman kommer att ansvara för IT-frågorna inom Skanskas koncernledning.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tor Krusell, Informationsdirektör, Skanska AB, 08-753 87 47