Sök

Skanskas VD Stuart Graham lämnar sin post 2008

2007-12-07 08:31 CET
Pressmeddelande

Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham har meddelat Skanskas styrelse att han önskar att lämna sin post under 2008 vid ett tillfälle som styrelsen finner lämpligt. Han kommer att kvarstå som vd och koncernchef till dess att en efterträdare finns på plats.

Stuart Graham utsågs till VD och koncernchef i Skanska i september 2002 och har suttit i Skanskas koncernledning sedan 1998. Han har varit anställd i Skanska sedan 1990 då det amerikanska bolaget Sordoni förvärvades.