Sök

Ny verkställande direktör i Skanska Tjeckien och Slovakien

2014-12-08 14:00 CET
Pressmeddelande

Roman Wieczorek har utsetts till verkställande direktör i Skanska Tjeckien och Slovakien från 4 december 2014. Roman efterträder Dan Ťok som har utsetts till transportminister i Tjeckien.

Roman Wieczorek kommer att förbli vice vd i Skanska och ingår i Skanskas koncernledning med ansvar för Skanskas byggverksamhet i Centraleuropa.

– Dan har initierat omorganisationsprocessen av Skanska Tjeckien och den slovakiska affärsenheten med en övergripande förändring av vår affärsmodell. Dessutom har han introducerat ett nytt sätt att tänka med tydlig koppling till hälsa och säkerhet, i en företagskultur som grundas på etiska värden och full insyn. Hans engagemang för affärsetik har sträckt sig långt utanför Skanska och byggindustrin, säger Johan Karlström, Skanskas vd och koncernchef.

Som ordförande i AmCham, Amerikanska handelskammaren i Tjeckien, har Dan mycket aktivt deltagit i arbetet för öppenhet och ett sunt företagsklimat i det tjeckiska näringslivet.

– Jag vill tacka honom för hans viktiga arbete och jag är stolt över det erkännande som hans nya utnämning innebär, säger Johan Karlström.