Sök

Skanska bygger ut snabbspårväg i norra Kalifornien för cirka 2,2 miljarder kronor

2012-01-03 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdrag att designa och bygga en 16 kilometer lång utbyggnad av ett snabbspårvägssystem i norra Kalifornien, Bay Area Rapid Transport (BART). Skanska leder ett joint venture med Shimmick Construction och Herzog Contracting Corporation. Skanskas andel av kontraktet är 45 procent, vilket motsvarar USD 347 M, cirka SEK 2,2 miljarder. Kund är transportmyndigheten i Santa Clara Valley. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil i fjärde kvartalet 2011.

Projektet går ut på att förlänga snabbspårvägen till San Jose. Förlängningen omfattar bland annat två nya stationer, sex plankorsningar och två planskilda korsningar. Projektet utgår från Warm Springs station i Fremont och slutar i San Jose stad. Arbetet påbörjas i februari 2012 och beräknas vara färdigställt våren 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.