Sök

Skanska står bakom de åtalade från Hallandsåsen

1999-05-03 00:00 CET
Pressmeddelande

Det är beklagligt att två av våra medarbetare nu åtalas för arbetsmiljöbrott i samband med miljöolyckan vid tunnelbygget i Hallandsåsen. Vi utgår från att de kommer att frikännas och kommer att ge dem fullt stöd inför, under och efter rättegången.

PRESSINFORMATION 1999-05-03                           41/99

Skanska står bakom de åtalade från Hallandsåsen

  • Det är beklagligt att två av våra medarbetare nu åtalas för arbetsmiljöbrott i samband med miljöolyckan vid tunnelbygget i Hallandsåsen. Vi utgår från att de kommer att frikännas och kommer att ge dem fullt stöd inför, under och efter rättegången.

Det säger Per-Ingemar Persson, VD för Skanska Sverige i en kommentar till att två medarbetare i Skanskas projektorganisation vid Hallandsåsen nu finns bland dem som åtalas i det rättsliga efterspelet efter miljöolyckan 1997 .

  • Olyckan vid Hallandsåsen orsakades av tätningsmedlet Rhoca-Gil. Skanska kan inte komma undan det faktum att vi litade på informationen från tillverkaren Rhone-Poulenc, information som visade sig vara missvisande, felaktig och ofullständig. Däremot anser vi inte att de två medarbetarna begått något brott.
  • Skanska beklagar djupt miljöolyckan vid Hallandsåsen och de följder olyckan under en tid fick för miljön, för de som bor i området och för våra anställda vid tunnelbygget. De totalt 22 tunnelarbetare som fått besvär p.g.a. användningen av Rhoca-Gil har stöttats och fått ersättning av Skanska, 20 av dem är i dag symptomfria, säger Per-Ingemar Persson.

Skanska har sedan olyckan arbetat intensivt med att omsätta erfarenheterna från miljöolyckan i det praktiska miljöarbetet. Under 1999 kommer ett nytt miljöledningssystem att införas i hela koncernen och samtliga enheter kommer att miljöcertifieras under år 2000. Ett nytt kontrollsystem för kemikalier införs också för att förhindra att farliga ämnen, som Rhoca-Gil, används i framtiden.

 

Malmö 1999-05-03

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Per-Ingemar Persson, VD Skanska Sverige AB, tel 040-14 40 00
Lisa Lindh, Informationschef Skanska Sverige AB, tel 040-14 40 00 eller 070-600 60 55