Sök

Trygghetsgaranti för bostadsrätter

1995-08-08 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska inför nu som första byggbolag en speciell trygghetsgaranti till sina bostadsrättsköpare. Den nya trygghetsgarantin innebär att Skanska garanterar bostadsrättsföreningens ekonomi under 7 år och också träder in om någon medlem skulle fallera. Dessutom förlängs byggfelsgarantin till 10 år.

PRESSINFORMATION 1995-08-08                             40/95

TRYGGHETSGARANTI FÖR BOSTADSRÄTTER

Skanska inför nu som första byggbolag en speciell trygghetsgaranti till sina bostadsrättsköpare. Den nya trygghetsgarantin innebär att Skanska garanterar bostadsrättsföreningens ekonomi under 7 år och också träder in om någon medlem skulle fallera. Dessutom förlängs byggfelsgarantin till 10 år.

- Med vårt nya garantipaket markerar vi vår tro på bostadsrätten som en bra boendeform också i framtiden, säger Skanskas bostadsexpert Mats Andersson, som presenterade det nya trygghetspaketet på Skanskas Bo-dag i Göteborg idag.

- Den senaste tidens debatt om bostadsrätter och dess ekonomi har tyvärr gjort väldigt många osäkra på den här boendeformen, fortsätter Mats Andersson. Med vårt trygghetspaket borde vi ta bort den osäkerheten ur marknaden och åter göra bostadsrätterna attraktiva.

- Vi vet att flertalet av svenskarna önskar äga sitt boende - endera som villa eller bostadsrätt. Med vårt garantipaket blir bostadsrätten en säker investering, avslutar Mats Andersson.

Skanska kommer under hösten att lansera det nya trygghetspaketet för bostadsrätter i bla a Stockholm, Göteborg och Uppsala samt under 1996 ytterligare ett antal i residensstäderna.

På Skanskas Bo-dag diskuterades i övrigt det framtida boendet - medverkande var bl a bostadsminister Jörgen Andersson och Skanskas verkställande direktör Melker Schörling samt ett 100-tal inbjudna från bostadssektorn i hela Sverige.

Göteborg 1995-08-08

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg

För ytterligare information kontakta Mats Andersson 031-771 10 00