Sök

Skanska går in i nytt kraftbolag på den expansiva elmarknaden i Brasilien - ger bygguppdrag för 400 miljoner kronor

2000-12-27 10:06 CET
Pressmeddelande

Skanska BOT AB har förvärvat 29 procent av aktierna i ett nybildat bolag som ska bygga, äga och driva vattenkraftprojektet Ponte de Pedra i Brasilien. Investeringen som uppgår till 15 miljoner dollar, ca 150 miljoner kronor, genererar dels avkastning från ett lönsamt kraftverk med låg produktionskostnad per MW, dels ett stort uppdrag för det argentinska dotterbolaget Sade Skanska.
Den totala byggordern uppgår till 140 miljoner dollar, varav Skanskas andel är 29 procent, ca 400 miljoner kronor. Projektet genomförs av Sade Skanska i konsortium med övriga delägare, italienska Impregilo och de brasilianska företagen Servix och Inepar.

Press Release

 

2000-12-27   Skanska går in i nytt kraftbolag på den expansiva elmarknaden i Brasilien - ger bygguppdrag för 400 miljoner kronor   Skanska BOT AB har förvärvat 29 procent av aktierna i ett nybildat bolag som ska bygga, äga och driva vattenkraftprojektet Ponte de Pedra i Brasilien. Investeringen som uppgår till 15 miljoner dollar, ca 150 miljoner kronor, genererar dels avkastning från ett lönsamt kraftverk med låg produktionskostnad per MW, dels ett stort uppdrag för det argentinska dotterbolaget Sade Skanska. Den totala byggordern uppgår till 140 miljoner dollar, varav Skanskas andel är 29 procent, ca 400 miljoner kronor. Projektet genomförs av Sade Skanska i konsortium med övriga delägare, italienska Impregilo och de brasilianska företagen Servix och Inepar. Projektet finansieras genom lån från Brasiliens utvecklingsbank BNDES. Vattenkraftverket Ponte de Pedra Hydroelectric Station byggs i Mato Grosso-regionen och får en kapacitet på 180 MW. Konsortiet har av den brasilianska myndigheten National Agency of Electric Energy, Aneel, fått koncession att driva kraftverket i 35 år. En miljökonsekvensbeskrivning har genomförts för att säkra att miljöpåverkan minimeras. Projektet har även fått det brasilianska miljöministeriets godkännande. Byggstart sker våren 2001 och elproduktionen planeras att starta 2004. - Investeringen kommer att ge oss en god avkastning samtidigt som vi ser det som ett bra tillfälle att komma in på den brasilianska kraftmarknaden som investerare och byggare. Det finns en mycket stor potential för oss här. Efterfrågan på elkraft ökar starkt och landet planerar för en utbyggnad av ca 3000 MW per år de närmaste tio åren, säger Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT AB. - Genom det nya uppdraget kan Sade Skanska bredda närvaron i Brasilien till den expansiva marknaden för kraftverksbyggande. Vi har här tidigare huvudsakligen genomfört kraftledningsprojekt, säger Mario Piantoni, VD Sade Skanska. Skanska BOT AB är sedan tidigare i år delägare i vattenkraftverket Cahua i Peru, där en utbyggnad nu planeras, och i den nya betalmotorvägen i Santiago de Chile. Detta genererar Sade Skanskas största bygguppdrag värt ca 190 miljoner dollar. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT AB, tel 08-504 368 77 José Trujillo, Senior Vice President Skanska BOT AB, Washington, tel + 1 202 944 2597