Sök

Skanskas styrelse föreslår långsiktigt aktiesparprogram för anställda i koncernen

2007-10-19 08:34 CET
Pressmeddelande

Skanskas styrelse föreslår ett långsiktigt aktiesparprogram för samtliga permanent anställda i Skanska-koncernen.

Syftet med programmet är att förstärka incitamenten att behålla och rekrytera kompetent personal och att knyta de anställda närmare aktieägarna. Skanska står inför omfattande rekryteringsbehov runt om i världen de kommande åren och möjligheten att erbjuda aktieägande är väsentlig för att stärka bolagets attraktionskraft.