Sök

Tvisten kring bygget av Göteborgsoperan avgjord

1997-04-08 00:00 CET
Pressmeddelande

Siab och Skanska kan tvingas betala Kullenbergs konkursbo dess andel av det förskott som utgick till de tre bolagen vid uppförandet av GöteborgsOperan. Konkursboet behöver därmed inte bidra till färdigställandet av operan. Det är den huvudsakliga innebörden av den överraskande dom som Högsta Domstolen nu har lämnat och som ändrar Tingsrättens och Hovrättens tidigare domar.

PRESSINFORMATION 1997-04-08                             28/97

TVISTEN KRING BYGGET AV GÖTEBORGSOPERAN AVGJORDHögsta Domstolen ändrade tidigare instansers domar

Siab och Skanska kan tvingas betala Kullenbergs konkursbo dess andel av det förskott som utgick till de tre bolagen vid uppförandet av GöteborgsOperan. Konkursboet behöver därmed inte bidra till färdigställandet av operan. Det är den huvudsakliga innebörden av den överraskande dom som Högsta Domstolen nu har lämnat och som ändrar Tingsrättens och Hovrättens tidigare domar.

Siab, Skanska och Kullenbergs inledde byggandet av GöteborgsOperan 1991 och erhöll ett förskott på cirka 300 Mkr. I detta förskott ingick också de insamlade medlen till operabygget. I februari 1992 försattes Kullenbergs i konkurs. Siab och Skanska fortsatte byggandet av operan, som invigdes hösten 1994.

Konkursboet hävdade att de skulle få sin andel av tillgångarna medan Siab och Skanska själva skulle få svara för kostnaderna för färdigställandet av operan.

Siab och Skanska menade att konkursboet skulle erhålla sin andel av det resultat som beräknades i projektet vid konkurstillfället.

Tingsrätten och Hovrätten delade Siabs och Skanskas uppfattning. En oenig Högsta Domstol har däremot, med rösterna tre mot två, gått på konkursboets linje.

Ärendet är nu återförvisat till Hovrätten för att bland annat pröva beloppsyrkandet. Konkursboet anser att Kullenbergs andel av förskottet vid konkurstillfället uppgick till cirka 120 Mkr. Skanska har reserverat betryggande belopp och utfallet av målet påverkar inte resultatet.

 

Danderyd den 8 april 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information