Sök

Skanska renoverar Nationalmuseum i Stockholm för 700 miljoner kronor

2014-05-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med Statens fastighetsverk om renovering och ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 700 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för andra kvartalet 2014.

Nationalmuseum på Blasieholmen invigdes 1866 som Sveriges konstmuseum för folket, symboliskt placerat mitt emot Stockholms slott. Under det senaste året har museet varit stängt och successivt tömts på sitt innehåll i väntan på en omfattande renovering. Skanskas uppdrag innefattar renovering av huvudbyggnad, installation av hissar, tekniska installationer, säkerhetshöjande åtgärder, upprättande av teleanläggning samt mindre åtgärder i annexbyggnaden som byggdes på 1960-talet. Därtill byggs en kulvert med anslutning till huvudbyggnaden.

De publika ytorna ska utökas samtidigt som tusentals löpmeter tekniska installationer adderas. Ambitionen är att renoveringen ska leda till att Nationalmuseum uppfyller kraven för Miljöbyggnad, silvernivå.

Nationalmuseums bruttoyta uppgår till 21 000 kvadratmeter för huvudbyggnaden och 1 200 kvadratmeter för annexbyggnaden. Byggstart är planerad till augusti 2014 och renoveringsarbetena ska vara färdiga i juni 2017.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Contact: Victor Verboog, Regional Manager
Telefon +46104480747