Sök

Skanska bygger sjukhus i USA för USD 42 miljoner, ca 310 miljon kronor

2010-05-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska ska leda utbyggnaden av ett sjukhus i Houston,Texas, USA. Kontraktssumman uppgår till USD 42 miljoner, ca 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det andra kvartalet. Kund är Harris County Hospital District.

Projektet avser en ca 16.000 kvm stor utbyggnad av Holly Hall-sjukhuset i södra Houston. Den nya femvåningsbyggnaden ska inrymma specialkliniker för bl a strålbehandling och röntgen.

Arbetet på plats inleds i augusti och ska slutföras i juli 2012.

För samma kund genomför Skanska för närvarande även två utbyggnader av sjukhuset LBJ Hospital i nordöstra Houston. Dessa uppdrag utförs etappvis och Skanska har hittills kontrakterats för USD 30 miljoner. Följande etapper beräknas uppgå till USD 27 miljoner.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.