Sök

Bokslutskommuniké, januari–december 2014

2015-02-12 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2014 (jämfört med januari-december 2013)

Sammanfattning

 • Orderingången i byggverksamheten uppgick till 147,4 (114,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 24 procent.
 • Orderstocken uppgick till 170,9 (Sep 30 2014; 159,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 3 procent.
 • Rörelseresultatet ökade jämfört med 2013 och uppgick till SEK 5,8 miljarder kronor (5,1). Detta inkluderar projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader om 0,8 miljarder kronor i den latinamerikanska verksamheten.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten ökade med 16 procent och uppgick till 4,5 miljarder (3,9).
 • Intäkterna ökade 6 procent, och uppgick till 145,0 (136,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.
 • Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 9,8 (5,8) miljarder kronor.
 • Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –14,1 (–11,6) miljarder kronor.
 • Totala nettoinvesteringar uppgick till 2,8 (3,3) miljarder kronor.
 • Kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,7 (5,0) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 8,4 miljarder kronor (6,7).
 • Resultatet per aktie ökade med 18 procent till 9,98 (8,43) kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 (6,25) kronor per aktie.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 12 februari klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900