Sök

Skanska bygger forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt AstraZeneca i Storbritannien för cirka 3,7 miljarder kronor

2015-02-18 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska UK har skrivit kontrakt om att bygga en forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt AstraZeneca i Storbritannien. Kontraktet är värt omkring GBP 300 M, cirka 3,7 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.

Arbetena har påbörjats och planeras vara avslutade under 2017. Kunden kommer att börja använda fastigheterna i slutet av 2016.

Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2014 uppgick till cirka 15 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.