Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2014-07-31 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2014 har på aktieägares begäran 272 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 079 923.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 908 539 aktier av serie A, och 399 994 533 av serie B.

Contact: Magnus Persson, CFO/Ekonomi- och finansdirektör
Telefon +46 10 44 86 429