Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2012-01-31 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari 2012 har på aktieägares begäran 2 560 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 659 739.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 972 963 aktier av serie A, och 399 930 109 av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, Chief Financial Officer
Telefon +46 10 44 88 851