Sök

Sortera

Filtrera

Sök

Skanska bygger etapp 2 av Biomedicum vid Karolinska Institutet för 400 miljoner kronor

2014-05-05 08:30 CET

Skanska har slutit avtal med Akademiska Hus AB om att bygga ett laboratorium för medicinsk forskning på Karolinska Institutets Campus i Solna. Laboratoriet utgör Biomedicums andra huskropp.

Start > Media

Omvandling av aktier i Skanska AB

2014-04-30 12:45 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Start > Media

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier

2014-04-04 08:00 CET

Styrelsen har vid styrelsemöte den 3 april 2014 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till

Start > Media

Skanska säljer mark i Cambridge, UK, för cirka 84 miljoner kronor

2014-04-01 08:45 CET

Skanska säljer mark för bostadsutveckling i Cambridge, UK, för GBP 7,8 M, cirka 84 miljoner kronor. Transaktionen bokförs i första kvartalet 2014.

Start > Media

Skanska bygger vattenreningsverk i Peru för cirka 640 miljoner kronor

2014-04-01 08:30 CET

Skanska har skrivit ett kontrakt om att bygga ett vattenreningsverk åt en konfidentiell gruvkund i Peru. Kontraktet är värt PEN 279 M, cirka 640 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i

Start > Media

Ny tid för press- och telefonkonferens i samband med Skanskas kvartalsrapporter

2014-03-28 10:00 CET

Den 9 maj rapporterar Skanska resultatet för första kvartalet 2014.

Start > Media

Skanskas årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

2014-03-13 08:30 CET

Skanskas årsredovisning för 2013 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta

Start > Media

Skanska bygger kontorsfastighet i London, Storbritannien, för cirka 990 miljoner kronor

2014-02-14 08:30 CET

Skanska har skrivit kontrakt om att bygga en kommersiell kontorsfastighet vid One New Street Square i London, Storbritannien. Kunden är LandSecurities. Kontraktet är värt GBP 97 M, cirka 990

Start > Media

Skanska moderniserar Karsuddens sjukhus för cirka 300 miljoner kronor

2013-11-05 08:30 CET

Skanska har slutit avtal med Landstinget i Sörmland om modernisering av Karsuddens sjukhus. Avtalet innebär ny- och ombyggnad samt en allmän modernisering av lokaler och teknik. Ordervärdet är

Start > Media

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 7 november med presentation av Skanskas niomånadersrapport

2013-10-30 10:00 CET

Torsdagen den 7 november rapporterar Skanska resultatet för de nio första månaderna 2013. Med anledning av detta vill vi inbjuda till en press- och telefonkonferens torsdagen den 7 november kl.

Start > Media