Sök

Skanska renoverar tunnel i Oslo för cirka 620 miljoner kronor

2015-09-07 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med det norska vägverket (Statens Vegvesen) om att renovera Granfosstunneln i Oslo. Kontraktet är värt NOK 580 M, cirka 620 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för Skanska Norge för tredje kvartalet 2015.

I uppdraget ingår även att bygga av en betonglock över en öppen del av vägen för att minska bullret och etablera ny mark för bostäder.

Arbetet påbörjas i mitten av oktober 2015 och ska vara avslutat i september 2017.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2014 intäkter på 13 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.