Sök

Incitamentsprogram

Alla tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Skanska genom Skanskas aktiesparprogram, Seop.

Skanskas aktiesparprogram Seop har som syfte att attrahera och behålla medarbetare i koncernen samt skapa delaktighet och engagemang.

Cirka 10 500 medarbetare deltog i Seop under 2022, och har tillsammans investerat cirka 430 miljoner kronor under 2022. I kombination med moderbolagets innehav av egna B-aktier som säkerställer den framtida leveransen av aktier i Seop är deltagarna den största aktieägaren, mätt i investerat kapital. Att så många deltar i Seop visar hur motiverade och engagerade Skanskas medarbetare är – något som driver fram ständiga förbättringar.

Film om Seop

Seop introducerades 2008 och filmen ger en kort introduktion till programmet.

Mer om Seop

Mer om Skanskas aktiesparprogram, Seop, i Career-sektionen (på engelska).

Compensation & benefits

Mer om Seop 6

Information om Seop 6 inklusive de villkor som utfallet är beroende av.

Kommuniké från årsstämman 2022

Läs om besluten om Seop 6 vid årsstämman 2022.

Protokoll från årsstämman 2022

Läs om besluten om Seop 6 vid årsstämman 2022.

Mer om Seop 5

Information om Seop 5 inklusive de villkor som utfallet är beroende av.

Kommuniké från årsstämman 2019

Läs om besluten om Seop 5 vid årsstämman 2019.

Protokoll från årsstämman 2019

Läs om besluten rörande Seop 5 vid årsstämman 2019.

Pressmeddelande från årsstämman 2016

Läs om besluten rörande Seop från årsstämman 2016.

Protokoll från årsstämman 2016 om Seop

Läs om besluten rörande Seop i protokollet från årsstämman 2016.

Pressmeddelande från årsstämman 2013

Läs om besluten rörande Seop från årsstämman 2013.

Protokoll från årsstämman 2013 om Seop

Läs om besluten rörande Seop i protokollet från årsstämman 2013.