Sök

Aktienyckeltal

Nedan hittar du nyckeltal för Skanska-aktien.

Helår
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktiekurs årets utgång, kr 209,7 211,7 141,0 170,0 215,1 164,8 167,9 131,40 106,20 114,00 133,30 121,60
Börsvärde, miljarder kronor 86,5 87,1 57,8 69,5 88,0 67,7 69,0 54,0 43,7 46,9 54,8 50,2
Utestående antal aktier, miljoner1) 412,3 411,5 409,7 408,9 409,3 411,0 410,8 411,3 411,8 411,6 411,2 412,8
Högsta aktiekurs under året, kr 238,9 216,0 179,7 226,6 218,7 208,4 170,0 131,60 125,20 138,00 136,00 123,20
Lägsta aktiekurs under året, kr 146,0 140,9 134,9 170,0 149,2 151,4 126,7 104,60 94,40 84,35 109,70 62,00
Direktavkastning, procent2) 4,5 3,0 4,3 4,9 3,8 4,6 4,0 4,8 5,6 5,3 9,0 5,1
Resultat per aktie, kr3) 22,46 15,46 9,55 12,01 15,89 11,96 9,98 8,43 8,00 19,72 9,54 8,65
Ordinarie utdelning per aktie, kr 6,50 6,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00 5,75 5,25
Extra utdelning per aktie, kr 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 1,00
Utdelningsandel, %4) 42 40 63 69 52 63 68 74 75 30 126 72

1) Antal utestående aktier vid årets slut.
2) Utdelningen i procent av slutkursen för respektie verksamhetsår.
3) Resultat per aktie enligt segmentsredovisningen dividerat med antal återstående aktier.
4) Baserat på styrelsens utdelningsförslag.

Senast uppdaterad: 2021-03-25