Sök

Aktienyckeltal

Nedan hittar du nyckeltal för Skanska-aktien.

Helår
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktiekurs årets utgång, kr 170,0 215,1 164,8 167,9 131,40 106,20 114,00 133,30 121,60
Börsvärde, miljarder kronor 69,5 88,0 67,7 69,0 54,0 43,7 46,9 54,8 50,2
Utestående antal aktier, miljoner 408,9 409,3 411,0 410,8 411,3 411,8 411,6 411,2 412,8
Högsta aktiekurs under året, kr 226,6 218,7 208,4 170,0 131,60 125,20 138,00 136,00 123,20
Lägsta aktiekurs under året, kr 170,0 149,2 151,4 126,7 104,60 94,40 84,35 109,70 62,00
Direktavkastning, procent 4,9 3,8 4,6 4,0 4,8 5,6 5,3 9,0 5,1
Resultat per aktie, kr 12,01 15,89 11,96 9,98 8,43 8,00 19,72 9,54 8,65
Ordinarie utdelning per aktie, kr 8,25 8,25 7,50 6,75 6,25 6,00 6,00 5,75 5,25
Extra utdelning per aktie, kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 1,00
Utdelningsandel, % 69 52 63 68 74 75 30 126 72
Senast uppdaterad: 2018-03-28