Sök

Orderingång

Alla nya kontrakt där ordersumman överstiger 300 miljoner kronor offentliggörs genom pressmeddelanden från Skanska AB. För mer information, klicka på rubriken för respektive orderbokning.

Kvartal 1 - 2018

Datum     RubrikOrderbokning MkrGeografiKund
2018-04-13

Skanska förbättrar kontorsbyggnader i Redmond, Washington, USA

310 USA Existerande kund
2018-04-13

Skanska bygger skollokaler i New Hampshire, USA

360 USA University of Engineering, Technology and Aeronautics University of Southern New Hampshire
2018-04-12

Skanska bygger lokaler för ingenjörsstudenter i North Carolina, USA

860 USA North Carolina State University
2018-04-11

Skanska bygger lokaler för läkarstudenter i Florida, USA

510 USA South Florida Board of Trustees
2018-04-11

Skanska bygger lokaler för ingenjörsstudenter i North Carolina, USA

690 Norden Duke University
2018-03-28

Skanska bygger lägenheter i Jätkäsaari, Finland

415 Norden Helsingfors Stad
2018-03-27

Skanska bygger kontorsprojekt i Helsingfors, Finland

860 Norden Skanska CDN
2018-03-19

Skanska bygger kontors- och bostadsprojekt i Nashville, USA

1 300 USA OM-SE
2018-03-12

Skanska bygger nytt kontorsprojekt i Oslo, Norge

430 Norden Skanska CDN
2018-03-05

Skanska bygger nya skolor i Silverdale, USA

630 USA Central Kitsap School District
2018-02-22

Skanska bygger nytt elkraftverk i Nordöstra USA

550 USA Konfidentiell
2018-02-20

Skanska bygger om motorväg utanför Prag, Tjeckien

300 Europa RMD (Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat)
2018-02-06

Skanska bygger kommersiell fastighet i London, Storbritannien

1 600 Europa Konfidentiell
2018-02-05

Skanska bygger Urban Environment House i Helsingfors, Finland

800 Norden Helsingfors Stad
2018-01-25

Skanska bygger nationellt beredskapscenter i Ski kommun, Norge

1 500 Norden Norska Justitie- och beredskapsdepartementet
2018-01-15

Skanska bygger ny sjukhusbyggnad i Karlskrona

330 Norden Landstinget Blekinge
Senast uppdaterad: 2018-04-13