Sök

Orderingång

Alla nya kontrakt där ordersumman överstiger 300 miljoner kronor offentliggörs genom pressmeddelanden från Skanska AB. För mer information, klicka på rubriken för respektive orderbokning.

Kvartal 1 - 2018

Datum     RubrikOrderbokning MkrGeografiKund / Motpart
2018-01-15

Skanska bygger ny sjukhusbyggnad i Karlskrona

330 Norden Landstinget Blekinge
Senast uppdaterad: 2018-01-10