Sök

Skanska säljer sin investering i sjukhus i London för cirka 1 miljard kronor

2015-12-07 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har avyttrat sin investering i de brittiska sjukhusen St Bartholomew Hospital och Royal London Hospital, båda i London, Storbritannien, för 80 miljoner pund, cirka 1 miljard kronor. Köpare är tre av Skanskas pensionsfonder. Transaktionen kommer att registreras av Skanska Infrastrukturutveckling under det fjärde kvartalet 2015.

Skanska säljer hela sin andel om 37,5 procent i de två OPS-sjukhusen (offentlig-privat samverkan). Uppdelningen mellan de tre pensionsfonderna som köper tillgången är Storbritannien 60 procent, Sverige 20 procent och Norge 20 procent. Skanska UK kommer fortsätta att ansvara för drift och underhåll av sjukhusen.

Det anrika sjukhuset St Bartholomew (Barts) har förvandlats till ett toppmodernt cancer- och hjärtcenter. The Royal London Hospital erbjuder ett specialistcenter för kvinnor och barn samt anläggningar för att sjukhuset ska behålla sitt ledarskap inom olycksfalls- och akutbehandling.

Den första etappen av nya Barts överlämnades i mars 2010 och den sista etappen kommer att slutföras i början av 2016. Vid Royal London är allt byggnadsarbete slutfört och anläggningarna har lämnats över.

Skanska Infrastrukturutveckling är ett ledande företag inom offentlig-privat samverkan, OPS (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.