Sök

Skanska säljer sin andel i Mullbergs Vindpark i Bergs kommun för cirka 370 miljoner kronor

2017-12-19 12:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt hela sin andel, ett ägande om 50 procent, i Mullbergs Vindpark i Bergs kommun för cirka 370 miljoner kronor. Köpare är Persson Invest. Transaktionen kommer att redovisas av Skanska Infrastructure Development i det fjärde kvartalet 2017.

Skanskas engagemang i Mullbergs startade 2012 som en del av Skanskas mål att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle. Skanska äger Mullbergs Vindpark tillsammans med Jämtkraft.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494