Sök

Skanska får stort uppdrag i New York värt 825 miljoner kronor - Skanskas andel uppgår till 80 procent

2001-09-24 11:03 CET
Pressmeddelande

Det amerikanska dotterbolaget Slattery Skanska ska bygga en ny serviceanläggning för pendeltåg åt Metro North Railroad i New York. Uppdraget är totalt värt 76 miljoner USD, ca 825 miljoner kronor, varav Slattery Skanskas andel är 80 procent.
Slattery Skanska och konsultföretaget Edwards and Kelcey samarbetar i ett konsortium för denna förhandlingsentreprenad som gäller utformning och byggande av anläggningen som levereras nyckelfärdig.

Press Release


2001-09-24


Skanska får stort uppdrag i New York värt 825 miljoner kronor - Skanskas andel uppgår till 80 procent

Det amerikanska dotterbolaget Slattery Skanska ska bygga en ny serviceanläggning för pendeltåg åt Metro North Railroad i New York. Uppdraget är totalt värt 76 miljoner USD, ca 825 miljoner kronor, varav Slattery Skanskas andel är 80 procent.

Slattery Skanska och konsultföretaget Edwards and Kelcey samarbetar i ett konsortium för denna förhandlingsentreprenad som gäller utformning och byggande av anläggningen som levereras nyckelfärdig. 

Den nya service- och underhållsanläggningen Highbridge Yard Rail Maintenance nära Yankee Stadium i Bronx omfattar en 6.000 kvm stor servicehall med plats för 20 vagnar på två spår. Uppdraget inkluderar även installationen av serviceutrustning för de diesel- och eldrivna tågen. Kontors- och personalutrymmen placeras ovanpå servicehallen och förbinds med stationens nya plattformar. Dessutom ingår byggande av 3,5 km järnvägsspår, inklusive 32 växlar, och en transformatorstation. 

Arbetena på plats inleds omgående för att avslutas på 18 månader.

Metro North Railroad - ett dotterbolag till Metropolitan Transportation Authority New York - är USA:s näst största pendeltågsbolag. Den nya Highbridge-anläggningen ska ersätta en serviceinrättning på Grand Central Station som kommer att tas i anspråk för den nya terminalen Long Island Rail Road's East Side Access.
 
Skanskas verksamhet i USA har en orderstock på totalt 108 miljarder kronor. Under årets första sex månader ökade orderstocken med 49 procent. Skanskas amerikanska verksamhet har därmed säkrat uppdrag motsvarande nära två års produktion. 

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska,
tel + 1 718 767 26 00

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47