Sök

Skanska bygger studentbostäder för Svenska Bostäder i Skrapan i Stockholm för 422 miljoner kronor

2005-08-12 09:50 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga studentbostäder och en butiksgalleria i före detta ”Skatteskrapan” i Stockholm. Projektet omfattar både ombyggnad och nyproduktion. Kontraktssumman uppgår till 422 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Svenska Bostäder.

   Pressrelease


2005-08-12

Skanska bygger studentbostäder för Svenska Bostäder i Skrapan i Stockholm för 422 miljoner kronor


Skanska har fått uppdraget att bygga studentbostäder och en butiksgalleria i före detta "Skatteskrapan" i Stockholm. Projektet omfattar både ombyggnad och nyproduktion. Kontraktssumman uppgår till 422 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Svenska Bostäder.

Det 81 m höga 25-våningshuset på Södermalm i Stockholm ska förvandlas från kontor till studentbostäder, galleria, restauranger och på de tre översta planen - Stockholms högst belägna kontorslokaler. I direkt anslutning till Skrapan ska dessutom ett nytt sjuvåningshus uppföras.

Projektet omfattar totalt 59.000 kvm, varav 51.000 kvm är ombyggnad och 8.000 kvm nybyggnad. Huvuddelen av projektet utgörs av 476 studentlägenheter med plats för 600 studenter. I byggnadernas bottenplan byggs även en butiksgalleria. De kommersiella lokalerna utgörs av 9.000 kvm butiker och 7.000 kvm kontor. Nybyggnaden ska förutom butiker och studentlägenheter även rymma 19 vanliga hyreslägenheter.

- Det är positivt att vi kommit så långt i processen att vi kunnat knyta avtal med en generalentreprenör. Vi är övertygade om att Skanska kan medverka till att vi nu uppnår våra mål om att skapa ett bra boende för studenter samtidigt som vi bevarar den kulturskyddade byggnaden, säger Christer Danielsson, projektchef för Skrapan på Svenska Bostäder. 

- Vi är tacksamma för förtroendet och ser fram emot att genomföra projektet i samverkan med Svenska Bostäder. Inköp av material och tjänster är ett sådant område där vi genom att utnyttja våra gemensamma resurser ska verka för att optimera resultatet, säger Torbjörn Wållgren, affärschef, Skanska Sverige.

Förberedande arbete på plats har inletts och projektet ska vara klart för inflyttning i augusti 2007.

Skrapan som stod klar 1959 är en kulturskyddad byggnad med tidstypisk utformning. Genomförandet av projektet kräver särskild hänsyn till kringboende, intilliggande Götgatan och till tunnelbanan och Söderledstunneln som båda löper fram under arbetsplatsen.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Wållgren, affärschef, Skanska Sverige,
tel 08-504 355 51
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99