Sök

Skanska gör tilläggsförvärv av byggföretag i Texas – USA:s näst största byggmarknad - för 160 miljoner kronor

2003-04-03 09:11 CET
Pressmeddelande

Skanska har förvärvat 100 procent av aktierna i det personalägda byggföretaget BFW Construction i Texas. Genom tilläggsförvärvet stärker Skanska sin position i Texas som är den näst största byggmarknaden i USA.
Köpeskillingen uppgår till USD 19 miljoner, ca 160 miljoner kronor, vilket medför en goodwillpost om ca USD 7 miljoner, ca 55 miljoner kronor. Bolagets nettokassa uppgår till USD 27 miljoner, ca 230 miljoner kronor. Företaget kommer att konsolideras som en enhet inom Skanska USA Building fr.o.m. april 2003.

Press Release

 


2003-04-03


Skanska gör tilläggsförvärv av byggföretag i Texas - USA:s näst största byggmarknad - för 160 miljoner kronor

Skanska har förvärvat 100 procent av aktierna i det personalägda byggföretaget BFW Construction i Texas. Genom tilläggsförvärvet stärker Skanska sin position i Texas som är den näst största byggmarknaden i USA.

Köpeskillingen uppgår till USD 19 miljoner, ca 160 miljoner kronor, vilket medför en goodwillpost om ca USD 7 miljoner, ca 55 miljoner kronor. Bolagets nettokassa uppgår till USD 27 miljoner, ca 230 miljoner kronor. Företaget kommer att konsolideras som en enhet inom Skanska USA Building fr.o.m. april 2003.

BFW Construction med säte i Temple, norr om Austin i centrala Texas, hade 2002 en omsättning på USD 100 miljoner, ca 850 miljoner kronor, och ett resultat före skatt på USD 2,4 miljoner, ca 20 miljoner kronor. Orderstocken uppgår till USD 172 miljoner, ca 1,5 miljard kronor. Företaget som grundades 1964 har idag ca 150 anställda.

Företagets verksamhet omfattar alla typer av byggtjänster inom husbyggnad. BFW Constructions har en bred kundbas men inriktas huvudsakligen på utbildnings- och hälsovårdsektorerna i Texas och intilliggande stater. Genom åren har BFW Construction genomfört 225 skolprojekt för lokala skolmyndigheter samt 63 college- och universitetsprojekt. Inom hälsovårdsektorn har 67 olika projekt genomförts i Texas och grannstaterna.

- Förvärvet är ett utmärkt komplement som ger oss en stabil plattform för tillväxt i sydvästra USA, i synnerhet inom de expansiva utbildnings- och hälsovårdsektorerna. Företagets ledning har dokumenterat sin förmåga att skapa lönsam tillväxt, säger Michael Healy, VD för Skanska USA Building.

Enheten kommer att ledas av två erfarna BFW-medarbetare; Bob Browder, som efterträder Franklin Kohutek som VD, och vice VD David Andrews.

- Vi är övertygade om att den gemensamma styrkan, entreprenörskapet och engagemanget för att överträffa kundens förväntningar kommer att ge oss en ledande roll på byggmarknaden i sydvästra USA, säger Bob Browder. Det är särskilt spännande att bli delaktig i ett företag som är känt för sin strävan att fortsätta utvecklas. 

Skanskas verksamhet i Houston kommer att överföras till BFW i Temple.

Skanska är USA:s näst största byggföretag. Affärsenheten Skanska USA Building är ett av USA:s ledande byggtjänstföretag. Bland kunderna återfinns USA:s ledande företag inom medicin, hälsovård, utbildning och transport, liksom även företag verksamma inom högteknologi, sport och underhållning. Skanska USA Building som har ca 5.300 anställda omsätter ca 45 miljarder kronor, USD 5 miljarder.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, Skanska AB,
08-753 88 86
Peter Gimbe, Press Officer, Skanska AB, 08-753 88 38
Tom Crane, Senior Vice President, Corporate Communications, Skanska USA Building,
+1 973 285 8004