Sök

Skanska genomför split 4:1

2001-06-11 15:02 CET
Pressmeddelande

I enlighet med styrelsens förslag beslöt bolagsstämman den 26 april 2001 om en split (aktieuppdelning) av Skanska-aktien, där fyra nya aktier erhålls för varje gammal aktie (4:1).

Press Release


2001-06-11


Skanska genomför split 4:1

I enlighet med styrelsens förslag beslöt bolagsstämman den 26 april 2001 om en split (aktieuppdelning) av Skanska-aktien, där fyra nya aktier erhålls för varje gammal aktie (4:1).

Tidplan för spliten:

15 juni  Sista dagen för handel i aktien med gammalt nominellt belopp
18 juni  Första dagen för handel i aktien med nytt nominellt belopp
20 juni  Avstämningsdag på VPC
25 juni  Utskick av VP-avier
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Direktör, Investor Relations,
Skanska AB, tel 08-753 88 86