Sök

Skanska förvärvar verksamhet för vägunderhåll i Storbritannien

2013-02-28 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har förvärvat en verksamhet inriktad på byggnation, drift och underhåll av motorvägar från WS Atkins plc för GBP 18 M, cirka 186 miljoner kronor, på skuldfri bas. Av det betalas GBP 2 M, cirka 21 miljoner kronor, beroende på framtida utfall. Verksamheten omfattar åtta pågående avtal med sex lokala myndigheter och det brittiska Highways Agency om underhåll av motorvägar och vägnät. Verksamheten har omkring 1 200 anställda och intäkterna under den senaste sex månadersperioden, 1 april till 30 september 2012, var GBP 80 M, cirka 828 miljoner kronor.

Förvärvet är i linje med Skanskas strategi om att öka den lokala närvaron i Storbritannien och att utöka sin verksamhet inom vägarbeten.

– Jag är glad att kunna välkomna den här delen av Atkins verksamhet till Skanska. Vi arbetar redan tillsammans med Atkins så jag vet att företagen passar bra ihop, affärsmässigt och kulturellt. Det här stärker också Skanskas närvaro i regioner där vi redan tar kontrakt och inom marknaden för vägarbeten i UK i allmänhet, säger Mike Putnam, VD Skanska UK.

Skanska kommer att konsolidera verksamheten från 1 juni 2013.

Skanska UK med cirka 4 000 medarbetare hade 2012 intäkter som uppgick till omkring 12 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, Private Finance 2 (PF2). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.