Sök

Skanska säljer mindre brittiskt konsultföretag

2004-06-09 14:46 CET
Pressmeddelande

Skanska och Al Rushaid Investment Company har tecknat ett avtal som innebär att Al Rushaid övertar det brittiska ingenjörsföretaget Whessoe med ca 100 anställda.

   Pressrelease


2004-06-09

Skanska säljer mindre brittiskt konsultföretag

Skanska och Al Rushaid Investment Company har tecknat ett avtal som innebär att Al Rushaid övertar det brittiska ingenjörsföretaget Whessoe med ca 100 anställda.

Försäljningen är ett led i Skanskas strategi att fokusera på att uppnå en ledande ställning inom kärnverksamheterna på de utvalda hemmamarknaderna.

Skanska Whessoe är ett konsultföretag inriktat på gasanläggningar för LNG, flytande naturgas, på den internationella marknaden. Företaget omsatte förra året 371 miljoner kronor och redovisade en rörelseförlust på 8 miljoner kronor. Det brittiska företaget ingick i förvärvet av Kvaerners byggverksamhet år 2000. Sedan årsskiftet hör Whessoe hemma inom affärsenheten Skanska International.

Bokfört värde på det sysselsatta kapitalet uppgår till knappt 30 miljoner kronor, och försäljningen ger upphov till en mindre negativ effekt på Skanskas resultat.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00
Anders Lilja, direktör, Investor Relations,
Skanska AB, tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38