Sök

Skanska står bakom den åtalade i Hallandsås

2000-06-05 13:33 CET
Pressmeddelande

Åklagarmyndigheten i Malmö har beslutat att åtala en medarbetare hos Skanska för vållande till miljöstörning. Åklagaren har också begärt att tingsrätten ska besluta att Skanska ska betala en företagsbot.
- Det är beklagligt att en av våra medarbetare nu åtalas för vållande till miljöstörning i samband med miljöolyckan vid tunnelbygget i Hallandsås. Vi utgår från att vår medarbetare kommer att frikännas och kommer att ge personen i fråga fullt stöd inför, under och efter rättegången.
Det säger Per-Ingemar Persson, VD för Skanska Sverige, i en kommentar till att en medarbetare i Skanskas projektorganisation vid Hallandsås nu finns bland dem som åtalas i det rättsliga efterspelet efter miljöolyckan 1997.

Press Release  

2000-06-05

 

Skanska står bakom den åtalade i Hallandsås   Åklagarmyndigheten i Malmö har beslutat att åtala en medarbetare hos Skanska för vållande till miljöstörning. Åklagaren har också begärt att tingsrätten ska besluta att Skanska ska betala en företagsbot. - Det är beklagligt att en av våra medarbetare nu åtalas för vållande till miljöstörning i samband med miljöolyckan vid tunnelbygget i Hallandsås. Vi utgår från att vår medarbetare kommer att frikännas och kommer att ge personen i fråga fullt stöd inför, under och efter rättegången. Det säger Per-Ingemar Persson, VD för Skanska Sverige, i en kommentar till att en medarbetare i Skanskas projektorganisation vid Hallandsås nu finns bland dem som åtalas i det rättsliga efterspelet efter miljöolyckan 1997. - Olyckan vid Hallandsås orsakades av tätningsmedlet Rhoca-Gil. Skanska litade på informationen från tillverkaren Rhône-Poulenc, information som visade sig vara missvisande, felaktig och ofullständig. Däremot anser vi inte att vår medarbetare begått något brott. - Skanska beklagar djupt miljöolyckan vid Hallandsås och de följder olyckan fick för miljön, för de som bor i området och för våra anställda vid tunnelbygget. Skanska har sedan olyckan arbetat intensivt med att omsätta erfarenheterna från miljöolyckan i det praktiska miljöarbetet. Under 1999 infördes ett nytt miljöledningssystem i hela koncernen och samtliga enheter kommer att vara miljöcertifierade före årsskiftet. Ett nytt kontrollsystem för kemikalier har också införts för att förhindra att farliga ämnen, som Rhoca-Gil, används i framtiden. Malmö 2000-06-05 SKANSKA SVERIGE AB Information ___________________________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Per-Ingemar Persson, VD Skanska Sverige AB, tel 040-14 42 40 Lisa Lindh, Informationschef Skanska Sverige AB, tel 040-14 41 41 eller 070-600 60 55