Sök

Skanska säljer två kommersiella projekt i Köpenhamn för cirka 670 miljoner kronor

2015-01-21 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer två kommersiella projekt till den danska pensionsfonden PFA Pension för DKK 550 M, cirka 670 miljoner kronor. Projekten ligger i Gladsaxe respektive Havneholmen i Köpenhamnsområdet och består totalt av omkring 19 100 kvadratmeter kontorsyta. Försäljningen bokförs av Skanska Kommersiell Utveckling Norden för första kvartalet 2015 och överlämnande av fastigheterna beräknas ske under fjärde kvartalet 2015 (Gladsaxe) respektive andra kvartalet 2016 (Havneholmen).

Alfa Laval

Projektet i Gladsaxe består av två sammanhängande kontorsbyggnader, som är fullt uthyrda till Alfa Laval Copenhagen A/S. Den första byggnaden blev färdig 2010. Den andra byggnaden är under uppbyggnad och kommer att slutföras i oktober 2015. Kontorsytan är 8 400 kvadratmeter. Projektet uppfyller kraven för EU Greenbuilding.

Projektet i Havneholmen består av två kontorsbyggnader, Plaza II och III, som är fullt uthyrda till Pandora A/S. Byggnaderna är under uppbyggnad och kommer att slutföras i april 2016. Kontorsytan är 10 700 kvadratmeter. Projektet uppfyller kraven för EU Greenbuilding och kommer att certifieras enligt LEED på Guld-nivå.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och Danmark.

Contact: Peter Nymann-Jorgensen, Managing Director
Telefon