Sök

IKEA och Skanska fördjupar strategiskt samarbete kring Bo Klok

1999-08-24 00:00 CET
Pressmeddelande

Det stora intresset för Bo Klok, Skanskas och Ikeas gemensamma satsning på ett bra boende till en låg kostnad, har nu lett till att de två parterna beslutat sig för att fördjupa samarbetet. Resultatet blir en ny självständig organisation där de två företagen bildar ett gemensamägt konsortium.

PRESSINFORMATION 1999-08-24                       72/99

IKEA och Skanska fördjupar strategiskt samarbete kring Bo Klok

Det stora intresset för Bo Klok, Skanskas och Ikeas gemensamma satsning på ett bra boende till en låg kostnad, har nu lett till att de två parterna beslutat sig för att fördjupa samarbetet. Resultatet blir en ny självständig organisation där de två företagen bildar ett gemensamägt konsortium.

- För att kunna möta det stora intresset utanför Sverige, framförallt från Storbritannien, Norge och Polen är det viktigt med en egen organisation där en kraftsamling sker kring Bo Klok och där våra respektive roller tydliggörs, säger Anders Larsson, produktchef för Bo Klok.

Sedan Bo Klok utvecklades för drygt två år sedan har konceptet väckt mycket stor uppmärksamhet och blivit ett populärt alternativ för människor som ska skaffa eller byta bostad. Parterna har lyckats skapa ett bra boende med en hög standard till en låg kostnad. Framförallt har samarbetet bevisat att nyproduktion inte måste innebära höga hyresnivåer och idag är hyreskostnaderna upp till 25-30 procent lägre i Bo Klok än för andra jämförbara bostäder.

- Debatten om höga boendekostnader har aldrig varit mer intensiv än nu. Därför är det inte konstigt att Bo Klok under sommarens bomässa H99 väckt ett stort intresse från såväl allmänhet som byggspecialister och bopolitiker, säger Anders Larsson på Skanska Bostäder.

På H99 visas den andra generationen Bo Klok, med en ny mer stadsliknande fasad. Huset kommer att flyttas från utställningen till Mariastaden i Norra Helsingborg.

- Dessutom börjar vi märka ett allt större intresse från utlandet och även om konceptet ursprungligen inte var tänkt för export, är det tydligt att vi lyckats utveckla en boendeform som väcker intresse överallt, analyserar Anders Larsson.

Att kunna möta det ökande intresset på ett effektivt sätt är också det viktigaste skälet till det fördjupade samarbetet. Rent praktiskt medför det fördjupade samarbetet också att fler människor kommer att anställas och att en egen organisation byggs upp.

Bo Klok-hus finns i två olika utföranden och varje hus består av sex lägenheter i storlekar mellan 48 och 59 kvm. Hittills har husen byggts i bland annat Helsingborg, Älmhult, Örebro, Stockholm, Gävle, Sundsvall, och nyligen beslutade sig allmännyttan i Borlänge att satsa på Bo Klok-konceptet.

 

Malmö 1999-08-24

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information, kontakta:

SKANSKA BOSTÄDER AB
Anders Larsson
Mobil 070-66 55 644
Arbetet 040-14 46 68
e-post: Contact

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB
Carl-Gustaf Friström
Arbetet 042-25 26 36
Fax 042-25 26 26
e-post: Contact